Den otevřených dveří 3. 12. 2019 od 17 hodin

Program dne otevřených dveří 3. 12. 2019

17:00 – 17:45

Beseda se zájemci o studium v objektu školní jídelny

(jednopatrová budova cca 20 m od vjezdu do ulice Postupická vpravo):

  • představení školy,
  • charakteristika vyučovaných oborů vzdělání,
  • příprava na přijímací zkoušky,
  • otázky a odpovědi v souvislosti s přijímacím řízením a studiem na Postupické,
  • přehled nabídky mimoškolních aktivit: esteticko-výchovný kroužek, anglický klub, francouzský klub, přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English FCE,
  • po skončení besedy prohlídka výukových prostor pavilonu školní jídelny.

17:45 – 19:00

Po přesunu mezi objekty školy pokračování programu DOD v hlavní budově

  • nabídka informačních a propagačních materiálů ve vestibulu hlavní budovy školy
  • prohlídka výukových prostor gymnázia ve všech pavilonech školy,
  • informace k výuce všeobecně-vzdělávacích a ukázky z výuky přírodovědných a esteticko-výchovných předmětů ve specializovaných učebnách.