Projekt REMOBILE

Gymnázium Postupická, Praha 4 se zapojila pro projektu Remobile. Hlavním smyslem tohoto projektu je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení životnosti.
Dne 14.2. proběhne na půdě školy úvodní přednáška a výstava historických mobilů a recyklátů pro žáky tercií a Environmentálního semináře. Dále nám bude předán sběrný box pro sběr starých mobilů, který bude probíhat ve dnech 14.2. – 13.3.2020.
Motivací pro sběr, mimo podstatný přínos pro životní prostřední, může být i to, že z každého odevzdaného mobilního telefonu jde příspěvek 10 Kč pro Jedličkův ústav. Po skončení sběru Remobile zajistí bezplatný odvoz boxu a vystaví škole Certifikát společensky odpovědné školy s dosaženými úsporami pro přírodu a příspěvkem pro charitu.