Obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci

Studentka kvarty A Tereza Zmatlíková úspěšně reprezentovala naši školu v obvodním kole soutěže v anglické konverzaci, kde obsadila krásné 2. místo. Blahopřejeme!