Výuka do konce června 2020

Výuka do konce školního roku 2019/2020 bude pokračovat jako dosud dálkovým způsobem až do 29. 6. 2020. V týdnu 22. – 26. 6. 2020 si žáci po domluvě s třídním učitelem vyzvednou své věci uložené ve skříňkách. Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 podle rozpisu.