Převzetí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí (obor 79-41-K/61)

Zákonní zástupci uchazečů na obor 79-41-K/61 si mohou rozhodnutí vyzvednout dnes 17. 6. 2020 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí se neposílají.