Výuka v karanténě

Pokud je žákovi či celé třídě nařízena karanténa, probíhá výuka prostřednictvím Microsoft Teams. Přihlášení je stejné jako do sítě školy. Žák je povinen plnit pokyny učitelů.