PULCHRA – výzvy pro naše město

S environmentálním seminářem jsme se v rámci celoevropského projektu „PULCHRA – výzvy pro naše město“ rozhodli, že zlepšíme úklid odpadků, množství kontejnerů, povědomí o třídění a sběrných dvorech, a to ze jména na Spořilově, v okolí naší školy. Prosíme Vás proto o vyplnění krátkého online dotazníku, abychom věděli, kde začít!
https://www.survio.com/survey/d/B8J5P8I6M0G9M7Y9W