Nostrifikační zkoušky od 15. 3. 2021

Nostrifikační zkoušky  od 15.3. 2021 se konají ve stanovených termínech .