NeODPADNI – jak pokračuje náš projekt

Kam se od září posunul projekt environmentálního semináře? V našich dotaznících se od ledna nasčítalo přes 200 vyplnění, za což bychom chtěli určitě moc poděkovat. Na základě toho, co se ukázalo jako největší problém (vzdálenost od bytových jednotek ke kontejnerům na tříděný odpad, dostatečné a pravidelné vyvážení odpadu…), jsme se rozhodli uskutečnit ještě online schůzku spolu s obyvateli samotného Spořilova a vedoucími projektu Pulchra.

Na této schůzce jsme se spojili s panem Štychem z Karlovy univerzity, který nám spolu se svým kolegou nyní pomáhá s tvorbou podrobných map, na kterých je zaznamenáno 140 vchodů s 2931 bytovými jednotkami a 13 okolních míst s nádobami na tříděný odpad. Také jsme se obrátili na Pražské služby, kde nám byly ochotně poskytnuty informace o četnosti svozů odpadu. Nyní všechna místa s nádobami na tříděný odpad pravidelně kontrolujeme, abychom mohli porovnat informace z Pražských služeb se skutečným stavem na Spořilově.

Jedna z našich map konkrétně s kontejnery na kov.

Dále se snažíme zapracovat na kvalitě třídění a přesměrovat obyvatele na sběrný dvůr nebo sběrné suroviny, protože vedle kontejnerů se často nachází odpad, který tam vůbec nepatří. Kvalitu třídění chceme zlepšit pomocí naučných tabulek s informacemi, co kam patří, které umístíme vedle míst s kontejnery. Doufáme, že se budeme moci co nejdříve zase scházet, abychom mohli projekt dotáhnout do konce, protože třídění je jeden z hlavních kroků k udržitelnějšímu způsobu života.

Ema Kalivodová