Prezenční výuka nižšího gymnázia

Na základě vládních opatření bude prezenční výuka pro nižší gymnázium probíhat takto:

V pátek 7. 5. půjdou do školy sekundy: testování proběhne během 1. hodiny v kmenové třídě.

V týdnu od pondělí 10. 5. budou chodit do školy primy. Sekundy budou mít distanční výuku.

Výuka TV bude probíhat výhradně venku.

V hodinách hudební výchovy se nebude zpívat.

Testování prim proběhne v pondělí 1. hodinu v kmenové třídě.

Druhé testování proběhne v kmenové třídě 1. hodinu ve čtvrtek 13.  5.

V týdnu od 17. 5. budou chodit do školy sekundy. Primy budou mít distanční výuku.

Informace k testování naleznete: zde

Informační leták naleznete: zde

Video k testování je ke zhlédnutí: zde