Náš projekt na mezinárodním setkání a návštěva magistrátu

Projekt NeODPADNI jsme 12. 5. prezentovali na setkání skupiny Open Science Together (Open Schooling Together Ispirational Session). Jedná se o sdružení devíti mezinárodních projektů, které se věnují otevřenému vzdělávání. Společně s námi se zúčastnili studenti z Řecka, Izraele Kypru a Švýcarska. Ostatní státy se zaměřily například na problematiku odpadu ve školní jídelně nebo dopad odpadu na složení vody. V průběhu setkání nás kontaktovala paní z Amsterdamu, která nám nabídla spolupráci se studenty z Nizozemí, při níž bychom srovnali odpadové hospodářství tam a u nás.

Kromě online prezentace proběhla jedna schůzka i naživo, a to konkrétně se zaměstnankyněmi městské části Praha 4. Představili jsme náš projekt a předložili návrhy na zlepšení situace s tříděným odpadem na Spořilově. Ke každému místu, které nám po dobu našeho sledování vyšlo jako ne úplně ideální (ať už z hlediska umístění kontejnerů nebo třeba četnosti vyvážení), jsme vymysleli co nejlepší řešení. Zjistili jsme ale, že řešení nejsou úplně tak jednoduchá, jak se nám zprvu zdálo. Nicméně jsme každé konkrétní místo do detailu prodiskutovali a věříme, že se odehrají změny k lepšímu.

Ema Kalivodová