Zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen 1.9.2021 v 9 hodin.

Ve čtvrtek 2.9.2021 budou třídnické hodiny od 10 hodin do 12.30.

Od pátku 3.9.2021 bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Nové třídy absolvují adaptační kurzy 1. – 4.9.2021.