Nový cirkus v kvintě B

Projekt, který se snaží ukázat význam a smysl cirkusových prvků v hodinách tělesné výchovy pokračuje. Na pořadu byly závěsné prvky…