Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2022 v 9 hodin v kmenových učebnách.

Nové třídy odjíždějí na adaptační kurz.