Den otevřených dveří

Program dne otevřených dveří 10. 1. 2023:

17:05 – 17:30          

V objektu školní jídelny (jednopatrová budova cca 20 m od vjezdu do ulice Postupická vpravo) – bude vedení školy informovat o studiu na gymnáziu:

  • představení školy,
  • charakteristika vyučovaných oborů vzdělání,
  • příprava na přijímací zkoušky,
  • otázky a odpovědi v souvislosti s přijímacím řízením a studiem na Postupické,

17:30 – 19:00

Prohlídka výukových prostor pavilonu školní jídelny a hlavní budovy s prezentací všech předmětů.