Přijímací zkoušky

Nahlížení do spisů pro uchazeče, kteří konali zkoušku v náhradním termínu, bude probíhat ve čtvrtek 18.5.2023 od 13 do 14 hodin.