Projekt KlimaStáž

Žákyně naší školy Barbora Starková, Eva Slavíčková a Alžběta Patáková prošly výběrovým řízením, na jehož základě byly vybrány do projektu KlimaStáže. Jedná se o společný projekt Agentury Koniklec, o. p. s. a Ekocentra Koniklec, o. p. s.

Tyto žákyně absolvují během letošního roku pět jednodenních klimastáží v odborných, vzdělávacích a správních institucí v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu. Získají tak představu o pracovní náplni urbanisty, architekta, sociálního ekologa, klimatologa, lektora ekologické výchovy, výzkumného pracovníka či zaměstnance odboru životního prostředí na úřadě. V závěru projektu žákyně musí vypracovat závěrečnou práci, kterou budou prezentovat ostatním žákům školy.