Výměnný pobyt v Sundern

Začátkem června se naši studenti zúčastnili výměnného pobytu v Sundern. Program byl opět nabitý a zajímavý ve všech ohledech. Kromě práce na zadaném projektu pro nás němečtí kolegové připravili spoustu kulturních a sportovních akcí, ze kterých si studenti odnesli nejen nezapomenutelné zážitky, ale rovněž si prohloubili své jazykové dovednosti.
Po týdnu v Sundern bylo pro obě strany těžké rozloučit se se svými novými kamarády z jiné země. Všichni ale věří, že tímto vzájemné vazby nekončí a studenti spolu zůstanou i nadále v kontaktu. A kdo ví, možná se v budoucnu opět navštíví.